Nu är vi inne i maj månad, sommaren närmar sig

Marssjön är nu isfri