PRISER OCH REGLER FÖR FISKEKORT

( Du kan köpa fiskekort på https://www.ifiske.se/fiskekort-marslidens.htm )

Båt finns att hyra i Marsliden

1 Dygn:50 kr
3 Dygn:100 kr
1 Vecka:150 kr
Årskort:400 kr
Familjekort år:500 kr

BESTÄMMELSER

  1. Kortet är personligt och kan ej överlåtas
  2. Detta kort gäller även för barn under 15 år som fiskar i sällskap med målsman.
  3. Innehavaren av kortet åligger att iakttaga vad gällande författningar och fiske-
   stadgar är föreskrivet samt att vid fiske medföra och på anfodran uppvisa detta-
   detta kort för polismyndighet, fisketillsyningsman eller skiftesdelägare.
  4. Det är förbjudet att bedriva fisket så att skada uppstår å skiftesdelägares fasta-
   redskap, att uppgöra eld så att fara för skogsbrand uppstår, att hugga ris och-
   grenar från växande träd, att göra risbäddar på isbelagd sjö samt att fiska för avsalu.
  5. All form av mäskning är förbjuden.
   **Utplacering av foder i avsikt att locka till sig fisk.
  6. Fiskrens, skräpfisk, agn, övriga organiska rester skall destrueras genom förbränning-
   eller sluten försegling. Restprodukterna skall förhindras att utgöra smittohärdar-
   för parasiter som via mindre djur och fågel återförs till fisken.Varje årstid kräver speciella-
   förberedelser för vistelse på sjön, nyttja därför, för din och andras säkerhet, korrekt-
   säkerhetsutrustning.
   Trevlig fisketur!