OM FISKEVÅRDSFÖRENINGEN

Marslidens fiskevårdsområde bildades redan 1948 och omfattar Västra Marssjön med tillhörande vattenområden. Området ägs och förvaltas i sin helhet av Marslidens skifteslag i föreningsform.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

I området återfinns vindskydd och röjda stigar för bättre framkomlighet, båtar att hyra samt en nära helt orörd miljö som ramar in upplevelsen till ett livslångt minne.

De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma och anslås efter justering.

Kontakt:

Ordförande: Mårten Larsson fjallmannan@gmail.com 070 5557012

Ledamöter: Greta Norberg jgong@telia.com 070 6218294

Einar Vallrud marsliden123@gmail.com 076 1147113

Maria Larsson mariamarsliden@hotmail.com 070 3641201

Jörgen Kanon j.kanon@mail.se 070 3382773