Ett förtydligande om Röding och Öring, dessa är sakteligen på återväxt efter många års tynande tillvaro. Kroka lätt och släpp tillbaka, en skälig fångst ryms i en stekpanna, så med ömsesidig målmedvetenhet ger vi tillsammans bättre förutsättningar för framtida upplevelser. Övriga arter omfattas inte av detta.

Välkommen till Marsliden vintersäsong 2024!